Return to site

Huolella suunniteltu palvelumalli johtaa hyviin tuloksiin Ilmarisessa

Reflector Oy tarjoaa asiakkailleen konsultoinnin lisäksi asiakaskohtaisesti räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. Ilmariselle Reflector Oy tarjoaa julkaisujen hallintaa sekä monipuolista testauksen ja muutoshallinnan tukea joustavalla palvelumallilla.

Ilmarinen on työeläkeyhtiö, jonka liiketoiminnan mahdollistavat vuosien saatossa rakennetut mittavat tietojärjestelmät. Muuttuvassa ympäristössä järjestelmiin tehdään jatkuvasti kehitystyötä usean osapuolen voimin. Se vaatii hyvin toimivat prosessit kehitystyön tukemiseen. Reflector on hoitanut osia Ilmarisen julkaisunhallinnan prosesseista menestyksekkäästi jo pidemmän aikaa, mutta viimeisen reilun kahden vuoden ajan palvelumuotoisella konseptilla.

Reflector toimii Ilmarisen julkaisunhallinnassa koordinoivassa roolissa ja keskustelee saumattomasti julkaisunhallintaan liittyvien osapuolten kanssa. Julkaisunhallintapalvelun asiakkaita ovat asiakkaan organisaation eri yksiköt ja projektit, useat sovellustoimittajat, käyttöpalveluyhtiö sekä tahot, jotka vastaavat kehitys- ja testaustyökaluista.

Varsinaisen julkaisunhallinnan ohessa Reflector tarjoaa myös tukea testiympäristöjen hallintaan ja testaukseen sekä muutoshallinaan liittyen. Koordinoimme tarpeen mukaan asiakkaan testiympäristöjen käyttöä, tiedotamme sidosryhmille eri ympäristöjen katkoista ja häiriöistä, koordinoimme ongelmaselvityksiä, toimimme projektien testausvastaavina ja koordinoimme testauksia. Olemme myös tarvittaessa avustavassa roolissa asiakkaan muutoshallintaprosessissa vastaten muutoksiin liittyvistä koordinoinneista ja tiedottamisesta.

"Reflectorin palvelumallissa työmäärä skaalautuu asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti."

Palvelumallin tuominen julkaisunhallintaan on vähentänyt riskejä sekä Ilmarisen, että Reflectorin puolella sekä tuonut mukanaan tarvittavaa joustoa. Kiinteän kuukausittaisen työmäärän lisäksi Ilmarinen voi tilata tarvittaessa helposti lisätyötä. Reflectorin palvelumallissa työmäärä skaalautuu asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti.

Juha Nieminen, Ilmarisen tietojärjestelmäalueen osastopäällikkö on nähnyt, että palvelumallin tuo mukanaan joustavuuden lisäksi myös muita hyötyjä. Palvelua seurataan määrämuotoisella hallintamallilla. Se mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja seurannan. Tämä on edistänyt tarpeiden ja laadun hallintaa sekä jatkuvaa kehittämistä.

Juha Nieminen kertoo olevansa tyytyväinen yhteistyöhön Reflectorin kanssa. Yhteistyön vahvuutena ovat olleet aidosti asiakaslähtöiset ja osaavat ammattilaiset, joilla on syvä ymmärrys toimintaympäristöstä. Ihmisten vaihtuvuus on ollut vähäistä. Samat henkilöt ovat pysyneet Ilmarisen tukena jo vuosia.

"Reflector neutraalina osapuolena on nähty Ilmariselle parhaana vaihtoehtona julkaisujen hallinnan tukemiseen."

Juha Nieminen korostaa, että Reflector on valittu Ilmarisen kumppaniksi monen kriteerin perusteella. Reflector neutraalina ja osaavana osapuolena on nähty Ilmariselle parhaana vaihtoehtona julkaisujen hallinnan tukemiseen.

Reflector Oy on vuonna 2009 perustettu osakeyhtiö, jossa työskentelee 12 kokenutta asiantuntijaa. Toimimme linkkinä liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä sekä koordinoijina asiakkaan toimittajien välillä. Tarjoamme konsultointia sekä palveluja kaikille toimialoille. Meille tutuimpia toimialoja ovat eläkevakuuttaminen, pankki- ja energiasektorit sekä julkishallinto. Erityisenä vahvuusalueenamme on nykyaikainen kehittäminen ympäristössä, jossa on paljon raskaita perusjärjestelmiä.

Add paragraph text here.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly