Return to site

Kiinteähintaisen toimituksen laajuuden hallinta vaatii hyvää johtamista niin tilaajalla kuin toimittajalla

Johtamisella on suuri merkitys kiinteähintaisen toimituksen laajuudenhallinnassa, oli menetelmä tai rakennettava järjestelmä minkälainen tahansa. On itsestään selvää, että toimittajalla on yleensä päävastuu johtamisesta, mutta joskus unohtuu, että myös tilaajalla on tärkeä rooli.

Tilaajaorganisaatiossa pitäisi varmistaa, että kiinteällä hinnalla sovitussa laajuudessa ja sen pelisäännöissä todella pysytään. Pelisäännöt ovat erilaiset silloin kun tilaaja on hankkimassa tuotepohjaista ratkaisua ja silloin kun tuote on räätälöity. Toisaalta pelisäännöt ovat erilaiset myös silloin kun ostetaan ketterästi toimitettavaa kokonaisuutta ja silloin kun ostetaan vesiputousmallilla toimitettavaa kokonaisuutta. Ensimmäinen askel on ymmärtää tilanne ja sen tuomat pelisäännöt.

Jos esimerkiksi tilaaja on ostanut kiinteällä hinnalla pakettiratkaisun, siinä pakettiratkaisussa sitten pitäisi pysyä. Kaikkien edun mukaista on silloin muutosjohtamisella mukauttaa olemassa olevia prosesseja tuotteeseen sopiviksi. Muutosten tai lisäominaisuuksien tuominen tuotteeseen pitäisi tehdä mahdollisimman harkitusti ja sillä tavalla, että muutoksen kustannus- ja aikatauluvaikutus ymmärretään.

Sovitussa laajuudessa pidättäytyminen vaatii kovaa kuria ja tilaajan luontaisen ahneuden tai täydellisyydentavoittelun hallitsemista. Onhan luontaista, että liiketoiminnan kehittäjä toivoisi saavansa mahdollisimman hyvät ominaisuudet. Tuotteen ehdoilla tehtävä kompromissi, joskus jopa nykyprosessin heikentäminen, ei onnistu ilman vahvaa johtamista tilaajaorganisaatiossa.

On itsestään selvää, että myös toimitaajan puolella pitäisi koko ajan varmistaa, että sovitussa laajuudessa pysytään. Toimittajan projektipäällikön on jatkuvasti valvottava joukkojaan ja muistutettava laajuuden hallinnasta.

Toimittajan asiantuntijat toteuttaisivat mielellään asiakkaan kaikki toiveet, oli sitten menetelmä mikä hyvänsä. Asiantuntijat tekevät esimerkiksi ketteryyden nimissä luontaisesti ylimääräisiä alati paremmaksi kehittyviä ratkaisuja täyttääkseen asiakkaan toiveen ja joskus omasta intohimostaan työhön. Toimittajan määrittelijän tai koodarin sanavarastoon ei luontaisesti kuulu ”ei” –sana. Se voi olla joskus hyvä seikka, mutta laajuuden hallinnan kannalta hankala erityisesti silloin, kun kiinteässä toimituksen laajuudessa on pysyttävä.

Kaikki laajennuksen ja muutokset laajuuteen tulisi aina tehdä hallitusti oli kehittämisen tapa ja sopimusmalli mikä hyvänsä. Laajuuden muuttumisesta sopiessa pitäisi sopia myös siihen liittyvästä kustannuksesta ja aikatauluvaikutuksesta. Tästä kontrollista pitäisi olla tiukka vastuu toimittajalla, mutta ymmärrys pelin hengestä myös tilaajalla. Muutoin voidaan ”huomaamatta” tehdä kohtuuton määrä työtä, joka lopulta turvottaa toimituksen sisällöltään, kustannuksiltaan ja aikataulultaan mahdottomaksi. Tiukkaa työnjohtoa tarvitaan niin tilaajan kuin toimittajan puolella turvaaman se, että tehdään vain niitä asioita, joita tilaaja eniten tarvitsee.

Add paragraph text here.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly