Return to site

Mikko Matilainen näkee IT-yksiköiden muutoksen tarpeen

Älä optimoi IT-yksikön kustannuksia -optimoi liiketoiminnan tulosta!

IT:n rooli yrityksissä on muuttumassa nopeammin kuin ehkä koskaan aikaisemmin tietokoneiden laajamittaisen käyttöönoton jälkeen. Perinteinen rooli luotettavana ja kustannustehokkaana palveluiden tarjoajana ei enää riitä.

Digitalisaatio yhdistää yrityksen prosesseja asiakkaista organisaatioyksiköiden läpi ja useasti vielä toimittajiin asti. Voittajat uskaltavat ajatella koko ketjun uusiksi ja pystyvät tuottamaan wow-kokemuksia asiakkailleen. Toiset ovat tyytyväisiä siihen, että nykyinen toimintamalli automatisoidaan ja saavutetaan kustannussäästöjä. Heidän hissukseen harvenevalle asiakaskunnalle tämä ei kuitenkaan tuo mitään uutta. Ensimmäisinä markkinoilta häviävätkin nämä yritykset. Ne, jotka kiistävät sen, että on aika aktiivisesti uudistaa koko ajatustapa ja prosessit.

Pilvet mahdollistavat nykyisten palveluiden tuottamisen uusilla tavoilla. Tarjolla on valmiita ratkaisuja lähes rajattomasti ja uusia ratkaisuja tulee saataville päivittäin. Tarjolla olevien teknologioiden ymmärtämisessä ei enää riitä, että arvioidaan niiden sopivuus yrityksen arkkitehtuuriin tai että arvioidaan kustannussäästöjä verrattuna olemassa olevaan ratkaisuun. Jonkun yrityksessä täytyy pystyä tunnistamaan teknologioiden mahdollisuudet yrityksen liiketoiminnalle – myös uudet palvelut ja liiketoimintamallit.

Riskejä karttavalla ja kustannuksiin fokustavalla IT-yksiköllä on suuri riski ajautua yhä kauemmaksi toiminnan ytimestä ja tulla lopulta pala palalta korvatuksi valmiilla palveluilla. Tämä on luonnollinen kehitys toiminnoille, jotka eivät ole muun toiminnan kannalta kriittisiä. Tallainen kehitys on yritykselle suuri menetys. sillä uusien teknologioiden tehokas ja innovatiivinen hyödyntäminen on kuitenkin yrityksen menestymisen kannalta kriittistä. Teknologioiden hyödyntämisen täytyy olla johdettua, muuten kokonaisuus kärsii. Tämä on monesti koettu jo perinteisilläkin teknologioilla.

On lopulta yhdentekevää mikä organisaatioyksikkö johtaa IT-toimintojen kehitystä. Työtä voi tehdä nykyinen IT-yksikkö tai joksikin muuksi kutsuttu yksikkö. Olennaista on, että jonkun täytyy ottaa vastuu siitä, että IT toimintoja kehitetään oikeaan suuntaan lähemmäksi liiketoimintaa ja sen muuttuvia tarpeita. IT-yksikkö, joka ei pysty kasvamaan IT kustannusten optimoijan roolista uusien teknologioiden esiin nostajaksi ja aidoksi liiketoiminnan tukijaksi, voi miettiä mikä sen lisäarvo yritykselle on muutaman vuoden päästä.

Perinteiset IT:n mittarit eivät siis enää ole riittäviä. Järjestelmien saatavuus ja kustannustehokkuus ovat tietysti tärkeitä asioita, mutta esimerkiksi perinteisen serverin ja pilviserverin kustannusten vertaaminen on lähes hyödytöntä. Se on yksi merkki siitä, että asiat ajatellaan liian suppeasti. Kyky hyödyntää esimerkiksi devops-mallin tehokkuus on liiketoiminnalle merkityksellisempää kuin yksitäisen palvelun tuotantokustannukset. Asiakastyytyväisyys, liidistä diiliin kuluva aika, ennustettavuus ja vaikka asiakkaiden vaihtuvuus tulevat relevanteiksi mittareiksi myös it-osastoille. Jos nähdään, ettei näihin voi vaikuttaa, ollaan jo sen polun alussa, joka johtaa it-yksikön roolin kutistumiseen.

On väistämätöntä, että IT toimintojen tulee siirtyä lähemmäksi yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. IT-toiminnoissa tullaan tarvitsemaan start up –asennetta, jotta mahdollisuudet tunnistetaan nopeasti ja innovaatioita päästään testaamaan ketterästi. Muutos ei ole helppo, ainakaan kaikille. Vaikka saas-palvelun saa käyttöön viikoissa, organisaatio ei muutu toiseksi edes vuodessa. Ajattelumallin muuttaminen vie aikaa kauemmin kuin teknologian, joka ei välttämättä kaikilta osin tässä murroksessa edes muutu.

Kirjoittaja on uusi reflectorilainen Mikko Matilainen (https://www.linkedin.com/in/mikko-matilainen-b5337), jolla on pitkä kokemus erilaisten IT-yksiköiden menestyksekkäästä johtamisesta monien muutosten keskellä. Kokemus auttaa huomaamaan karikot jo paljon ennen kuin ne ovat edes lähellä.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly