järjestelmäkonsultit eteläsuomi
Ajatuksia ketteryydestä

Vaikuttaa siltä, että kaikki organisaatiot tavoittelevat tällä hetkellä ketteryyttä toimintaansa. Ketteryydellä tavoitellaan toiminnan tai kehittämisen tehokkuutta, kustannussäästöjä tai kykyä vastata yhä nopeammin muuttuvan ympäristön haasteisiin. Tämä näkyy myös työpaikkailmoituksissa, joissa törmää toistuvasti Agile Coacheihin ja vastaaviin rooleihin.

Tavoite voi olla muuttaa koko organisaatio kunnianhimoisesti ketteräksi tai sitten ketteryyttä voidaan tavoitella erilaisten menetelmien avulla yksittäisissä kehittämishankkeissa. Konsultoidessani yrityksiä törmään aiheeseen useimmiten ison hankkeen yhteydessä.

Taipuuko jäykkä yritys ketterään kehitykseen?

Useimmiten konfliktin aiheuttaa se, että pyritään kehittämään asioita ketterästi, mutta yrityksen rakenne ei tue kehittämisen ketteryyttä tai se jopa estää sen.

Miten kehittäminen voisikaan olla ketterää, jos taustalla on raskaat budjetointisyklit, päätöksiä hyväksytetään monella eri tasolla, tai hankkeella on etukäteen lukitut aikataulut. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että ”te voitte siellä hankkeessa kehittää ihan niin ketterästi kuin haluatte, kunhan kerrotte etukäteen paljonko se maksaa ja mitä milloinkin valmistuu”.

Helpommalla ei välttämättä pääse organisaationsa ketteräksi trimmannut johtajakaan. Kun ketterät visiot ja strategiat rullaavat vauhdikkaasti ja organisaation muutos on jatkuvaa, kehitysorganisaatio ei välttämättä pystykään vastaamaan nopeisiin liikkeisiin odotetulla tavalla. Esimerkkinä tästä voi olla ERP-hanke, jonka tavoite ja aikataulu on lukittu vuosiksi eteenpäin.

organisaation ketteryys

Organisaatiolla on vain yksi yhteinen ketteryystavoite ja polku sen saavuttamiseksi. Kun tavoitellaan ketteryyttä, on katsottava kokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat organisaation rakenne, kyvykkyydet sekä yrityskulttuuri ja se, miten muutoksiin firmassa ylipäänsä suhtaudutaan. Varataanko muutosten läpivientiin tarpeeksi aikaa ja resursseja? Millaiset johtamisen ja kehittämisen menetelmät on käytössä ja taipuvatko ne uuteen tilanteeseen?

Jos aihe kiinnostaa, kokeneet yritysarkkitehtimme ja ketterän kehittämisen ammattilaisemme vaihtavat mielellään kanssasi lisää ajatuksia.

IT-konsultti Reflector

Henri Sintonen

Henri on kokenut, liiketoimintanäkökulmaa ja muutoshallintaa painottava yritysarkkitehti, jolla on kokemusta lukuisista muutoshankkeista eri toimialoilta. Hän on toiminut monissa eri rooleissa liiketoiminta- ja yritysarkkitehtina sekä projektien ja hankkeiden vetäjänä. Henrin erityisosaamista on strategialähtöinen kehittäminen, tiedolla johtaminen sekä yritysarkkitehtuurin hyödyntäminen muutoksen johtamisessa.

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

vaatimusmäärittelijä

Konsulttina asiakkaan puolella

Johtoryhmä päättyi juuri. Puhuimme myynnistä, taloudesta ja henkilöstöstä. Sovimme, että jatkan rekrytointia, uusien reflectorlaisten etsimistä. Heitä tarvitaan lisää, koska asiakkaamme tarvitsevat heitä yhä

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut